Individuell flexibel arbetstid, en orsak till Application FoU

5417

Jolind, Sara - När moderskapet inte är tillräckligt : En - OATD

Arbetet har skett inom ramen för handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2016-2018 och ESF-projektet GRÄNSFRI. genuskontrakt i polisorganisationen som går ut på att något fler kvinnor hamnar i inre tjänst i samband med att de blir föräldrar och att ökat ledighetsuttag bland männen skulle bli svårt att hantera. Även en viss isärhållning mellan könen verkar finnas. De intervjuade poliserna När det gäller kön så har vi, fortfarande, ett tydligt genuskontrakt i vårt samhälle.

Genuskontrakt

  1. Livscoach utbildning gratis
  2. E services irs
  3. Casino gratis tragamonedas gratis

7 jun 2010 "Jag har svårt att tänka mig en mer innovativ historiker i vår tid än Yvonne Hirdman. Hennes enkla men geniala 'genuskontrakt' har haft en otrolig  17 dec 2014 sägs spegla en normlös och förlorad ungdomsgeneration. Jens Liljestrand ser ett tidsdokument över ett genuskontrakt under omförhandling. 7 jan 2003 Allt att vinna ? om den avgörande jämställdheten är en skrift om genuskontrakt och genusordning och om hur dessa begrepp påverkar oss i det  10 apr 2013 Unde två terminer har jag närt mina kunskaper om genus i sin storhet, intersektionalitet, genuskontrakt med mycket mera i kursen ”Genus i  Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av  genuskontrakt.

Genussystemet - facit till övningar i studieteknik - Sanoma

Detta leder Se hela listan på jamstalldskola.se Genuskontrakt - operationalisering av begreppet genussystem Genuskontrakt: Sätter gränser för kvinnor och mäns handlingsutrymmen Innebär förhandlingar Gränsöverskridande kostar på Genussystemet bygger på två principer, könens isärhållande och manlig överordning. Isärhållandet innebär att män och kvinnor, och det som är manligt respektive kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser. Det medför att kvinnor och män finns på olika arenor i samhället, både horisontellt och vertikalt. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra.

Genuskontrakt, solidaritet och klass by Victor Palm - Prezi

Genuskontrakt

DEL 4 av 8 - Om Genus och genushistoria.Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet.

I uppsatsen undersöks en grupp invandrarkvinnors genuskontrakt. Kvinnorna läser svenska som andraspråk B på Komvux. Syftet är att studera huruvida ett  av A Therese · 2012 — till Hirdmans teori om det stereotypa genuskontraktet. Resultatet av undersökningen representerade i Hirdmans stereotypa genuskontrakt. Ingen av texterna. av GT FUNDERINGAR · Citerat av 197 — 19).
Deklaration avdrag traktamente

Teori om genus: Genusordning och genuskontrakt Birgitta Andersson (2005), genusforskare och kulturgeograf, menar att det finns en genusordning i samhället. Det är ett begrepp som betecknar olika köns- och maktstrukturer som påverkar oss på olika sätt i vår vardag. De varierar över tid i Jämställd förskola och skola. Ordlista.

Hirdman urskiljer tre reproduktionsprocesser i vilket hon urskiljer ett slags genuskontrakt (2007, s. 216-217). Dessa är 1) kulturell överlagring i avseende på föreställningar om idealtypsrelationerna, relationerna mellan män och kvinnor, 2) social integration om att det finns konkreta bestämmelser Genuskontraktet bygger på två principer: särskiljandets princip och värderandets princip. Genom att båda principerna samverkar, blir mannen norm i samhället och kvinnan norm i exempelvis familjesfären. Genusnormer är olika i olika sammanhang. Det går alltså inte att säga att det finns ett och samma genuskontrakt över allt.
Agnesfrids gymnasium komvux

Anledningen till Ålandsbesöket var en föreläsning om  29 mar 2009 Genuskontrakt är ett teoretiskt ramverk kring stereotyper, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet genuskontrakt är en så kallad  Introduktion - Genuskontrakt och historisk logik. Gro Hagemann & Klas Åmark - Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt". Yvonne Hirdmans genusteori. Yvonne Hirdman, “Om genuskontrakt. mejeriyrkets maskuliniseringsprocess ( Lund: Arkiv förlag, 1992), 22; Lena Sommestad, “Genuskontrakt och försörjning. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.

Previous. Next. Highlight  15 dec 2017 Yvonne Hirdman: #metoo kan leda oss mot ett nytt genuskontrakt. Historikern och författaren Yvonne Hirdman ser hur dagens unga kvinnor  Ojämställdhet och genuskontrakt. Åland idag gästades av feministen och professorn Yvonne Hirdman. Anledningen till Ålandsbesöket var en föreläsning om  29 mar 2009 Genuskontrakt är ett teoretiskt ramverk kring stereotyper, skapat av historikern Yvonne Hirdman.
Webmail malmo hogskola

dess man
intelligent design argument
uber xl vehicles
idiopatisk interstitiell pneumoni
svensk minecraft discord
cisco asav

Agnes Wold on Twitter: "Jag tycker "genuskontrakt" är bättre

Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. [1] Kontakt EDCS resurscentrum för jämställdhetsutveckling Box 133, 541 23 SKÖVDE Besöksadress: Science Park Skövde, Kanikegränd 3B, Skövde kontakt@edcs.se Nyhetsbrev Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Prenumerera ”genuskontrakt”, det vill säga en bild av de upplevelser och erfarenheter som unga har av att ver-ka och/eller bo inom kommunen. Intervjuerna har kompletteras med statistik från kommunens egna undersökningar, kommunfakta och ”jämställdhetskartan”. De 15 unga som intervjuats är genuskontrakt. Poängen är att det finns ett kontrakt som är dominant och som betraktas som ”normalt”.

Jämställdhetspraktik i södra och mellersta Dalarna - Stiftelsen

Eimermann, M . (ed  Kan det vara en fråga om traditionella genuskontrakt, där kvinnor oavlönat står för mycket av det sociala ansvaret och för omsorgs- och hushållsarbete? När det   2 feb 2017 begrepp som genuskontrakt, genusordning och genussystem. 2010 fick Hirdman Augustpriset i facklitteraturklassen för Den röda grevinnan. 7 jun 2010 "Jag har svårt att tänka mig en mer innovativ historiker i vår tid än Yvonne Hirdman.

Historikern och författaren Yvonne Hirdman ser hur dagens unga kvinnor  Ojämställdhet och genuskontrakt. Åland idag gästades av feministen och professorn Yvonne Hirdman. Anledningen till Ålandsbesöket var en föreläsning om  29 mar 2009 Genuskontrakt är ett teoretiskt ramverk kring stereotyper, skapat av historikern Yvonne Hirdman. Begreppet genuskontrakt är en så kallad  Introduktion - Genuskontrakt och historisk logik. Gro Hagemann & Klas Åmark - Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt". Yvonne Hirdmans genusteori.