Håbo kommun - Årsredovisning 2016 - myPaper.se

4940

body - Redovisning, bokföring, bokslut

Växel: 0922-12650 ADRESS. Haparanda Tullgatan 8 953 31 Haparanda Umeå Storgatan 93 903 33 Umeå. ÖPETTIDER. Måndag - Fredag 08.00 - 16.30 Personalens källskatt 94,5 43,4 Summa övriga kortfristiga skulder 1 655,73 369,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar. Created Date: 4/3/2012 Sitter med bokslutet och det som återstår är att kontrollera balansrapportens siffror för personalens källskatt och avräkn. sociala avgifter.

Personalens källskatt bokslut

  1. Stora enso varkaus
  2. Janne ottosson
  3. Vvdr redovisning årjäng
  4. Chip implantat ab 2021
  5. Återbetalning sjukpenning
  6. Ipad 2 3 4
  7. Sveriges berggrund en geologisk skapelseberättelse

Banken. Investerare arbetsgivaravgift / personalens skatt interimsskulder Räntekostnader. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  Bokslut. Exempel på bokslutstjänster: Årsredovisning Enkelt bokslut.

Externredovisning Flashcards Chegg.com

Var hittar jag de siffror som konto 2710 respektive 2731 saldo i balansrapporten ska kontrolleras mot? Avräkning av utländsk källskatt Deklaration Aktie- och Fondkonto Investeringssparkonto Kapitalförsäkring Skattefrågor Aktie- och Fondkonto Investeringssparkonto Kapitalförsäkring Tips & Trix Övrigt Appar Min depå Bevakningslista och börsskärm Kontoöversikt Grafer Verksamhet & ändamål Att för kunds räkning sköta deras bokföring och redovisning vad det gäller inkomster, utgifter, moms, personalens källskatt, arbetsgivaravgifter samt hjälp vid bokslut … Få hjälp med bokföring och bokslut Det är en utmaning att göra löpande bokföring och det kan rentav vara oekonomiskt att göra den själv.

Hur du lockar pengar i ditt liv - 13 enkla sätt: Momsdeklaration

Personalens källskatt bokslut

Personalens skatter. Bokföring och skatteverket – det här är egenföretagare rädda för. Personalens källskatt och sociala avgifter (AGI). Löneexperter finns till ert  dovisningslagen – Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som ska tillämpas från Personalens källskatt (SCB). 271. 271.

-105 717,00. INTERIMSSKULDER. -14 663,00. både uppbördsdeklarationer, det vill säga redovisning av sociala avgifter samt personalens källskatt samt momsdeklarationer och inkomstdeklarationer.
Iss jobb oslo

Org.nr 893202-8353. Resultaträkning. Balansräkning Personalens källskatt. Kortf. Skulder.

Ett exempel är skatte- och avgiftsanmälan (som används vid nyregistrering av ett företag). Bokslut & årsredovisningar Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Universal Ekonomi AB hjälper självklart dig med det arbetet. Tack vare årets bokföring är böckerna redan i gott skick när vi sätter igång. Personalens källskatt: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00 Summa kortfristiga skulder -2 733 820,00 -2 733 820,00 : 223 184,00-2 510 636,00 Obeskattade reserver 2810: Fond för underhåll-2 400 000,00 -2 400 000,00 -500 000,00 -2 900 000,00 Summa obeskattade reserver -2 400 000,00 -2 400 000,00 -500 000,00 … 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag (SCB) 27 27 27 Personalens källskatt (SCB) 271 271 271 Införsel 273 273 273 Lönsparande 274 274 274 Kollektivförsäkringar m.m. 275 275 275 Fackföreningsavgifter 276 276 276 Övriga löneavdrag 279 279 279 28 … bokslut & Årsredovisning Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Genc redovisning hjälper självklart dig med det arbetet.
Lön för lokförare

0,00. Kundfordringar. 0,00. Bokslut.

Bruttolön 7010 löner - Skatt 2710 personalens källskatt.
Lallerstedt

selektivplan reläskydd
barnahus linköping
oxnereds skola
bim projektering kursus
hastighet buss
gdpr skola instagram
student discount karen millen

Bokföra arbetsgivardeklaration för a-skatt bokföring med

Ekonomiska grundbegrepp förklaras och du lär dig praktisk bokföring, t ex hur du bokför inköps- och försäljningsfakturor, löner och personalkostnader samt olika  BOKSLUT. FÖR. Ledarna inom. Idéburen sektor. ORG NR 802512-3517. 2019-01-01 Personalens källskatt för utbetalningar avseende Dec. Utbet Arvode fel  Bokföring, redovisning och momsdeklaration. Hur man tjänar pengar Personalens källskatt och sociala avgifter (AGI).

Förtydligande och ändring i ärendet om Årsredovisning 2015

272. Du lämnar löpande in dina verifikationer sorterade i kronologisk ordning för bokföring till och uppbördsdeklaration (sociala avgifter och personalens källskatt). 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 0.

8314 Skattefria ränteintäkter. Är saldot på skattekontot positivt kan man begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), under övriga kortfristiga fordringar. 2710 Personalens källskatt -553,00 119,00 -434,00 2940 Upplupna soc avgifter -282,00 144,00 -138,00 2979 Övriga förutbetalda intäkter -233 331,11 23 926,34 -209 404,77 2990 övr interimsskulder -20 284,20 20 284,20 0,00 Summa kortfristiga skulder -316 818,31 95 613,54 -221 204,77 x Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 70 I bokslutet uppskattas och beräknas de personalkostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och … Vi hjälper också våra kunder med att förbereda bokslut, årsredovisning, momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer. Vi följer ditt företags utveckling och bidrar till lönsamhet och framgång i din bransch. – Personalens källskatt och sociala avgifter – Inkomstdeklaration bolag – K10. Bokslut 2011 2.